Resegarantier

Svenska Tursitbussbolagen (fd SB Sveriges Bussresearrangörer) erbjuder förmånliga resegarantier via Nordic Guarantee.

SB har tecknat ett avtal med försäkringsbolaget Nordic Guarantee, som ger medlemmarna möjlighet att teckna resegarantier till ett förmånligt pris och med enkel och snabb administration. Traditionellt har de flesta gått till banken för att lösa sina garantibehov, men resegaranti i form av försäkring istället för bankgaranti är snabb och smidig att administrera. Och som regel ställs inga krav på motsäkerhet från reseföretaget, vilket frigör kapital och påverkar normalt inte checkkrediten. Nordic Guarantee debiterar heller inga andra avgifter än själva försäkringspremien. Dessutom behöver garantin, till skillnad från en bankgaranti, inte återsändas efter garantitidens slut.

- Våra garantier ger ett lika bra skydd som traditionella bankgarantier, men eftersom vårt enda fokus är garantier kan vi ge både skräddarsydda lösningar samt smidigare och snabbare hantering till konkurrenskraftiga priser, säger Tommy Tvinghagen, ansvarig för samarbetet med SB på Nordic Guarantee.

Nordic Guarantee har varit verksamma inom garantier sedan början på 90-talet, och är sedan dess en av de större garantigivarna inom försäkring. Verksamheten bedrivs från kontor i Stockholm, Malmö, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Läs mer om Nordic Guarantee på www.nordg.se 
Så här går det till

  • Offerter och försäkringsbrev inkl premiefakturor skickas till respektive medlem i föreningen Sveriges Bussresearrangörer (SB).
  • Ansökan görs direkt på NG´s hemsida www.nordg.se
    Förfrågningar: http://nordg.se/kop-offert/offert/ 
    Beställningar: http://nordg.se/kop-offert/kop/
  • Om NG behöver ytterligare information tar NG kontakt samma dag eller dagen efter ansökan inkommit.
  • NG skickar garantierna till medlemmen i samband med avtalstidens början, och medlemmen vidarebefordrar garantierna till Kammarkollegiet.
  • När Kammarkollegiet fått garantin återsänder de tidigare garanti till utställande bank.